Wymagana rozdzielczość ekranu min. 480px!
Ustaw Twój ekran w poziomie...
Zamknij ten komunikat<br>Akceptuję pliki cookies

PRODUCENT PRECYZYJNEJ APARATURY POMIAROWEJ

 
wielkość tekstu: A A A
 

Miernik TYBO BB-01

 

 

 

 

 

 

 

Miernik z wymiennymi przetwornikami pomiarowymi                    TYBO BB-01


PRZEZNACZENIE

Dokładny pomiar i rejestracja:

 • temperatury
 • ciśnień, różnic ciśnień
 • wilgotności względnej powietrza
 • temperatury punktu rosy
 • prędkości przepływu powietrza
 • małych rezystancji
 • ilorazu rezystancji

ZALETY

 • DWA GNIAZDA do podłączenia sond pomiarowych umożliwiają:
  • równoczesny pomiar dwu wielkości
  • dowolną wymianę typów sond pomiarowych w zależności od potrzeb (do: temperatury, ciśnień, wilgotności, prędkości przepływu powietrza, małych rezystancji, ilorazu rezystancji)
 • DUŻY WYŚWIETLACZ umożliwia:
  • wyraźny odczyt wartości mierzonych
  • równoczesny odczyt wyników z obu sond
  • ‘zatrzymanie na wyświetlaczu’ wskazania wartości mierzonej (funkcja HOLD) i równoczesny odczyt wartości względnej w odniesieniu do tej ‘zatrzymanej’ wartości
  • równoczesny odczyt dwu wielkości mierzonych jedną sondą (np. wilgotności i temperatury)
  • równoczesny odczyt wartości mierzonej oraz różnicy wskazań pomiędzy sondami (jeśli mierzą tą samą wielkość)
  • odczyt parametrów podłączonych sond pomiarowych (numer, zakres pomiarowy, wartości alarmów)
  • odczyt zawartości pamięci
  • odczyt oraz ustawianie parametrów rejestracji, zegara, alarmów, etykiety oraz innych parametrów zmiennych (np. powierzchnia przepływu przy pomiarze anemometrem)
 • POMOC EKRANOWA oraz MAPY EKRANÓW podpowiadają jak przełączać miernik pomiędzy wyświetlanymi danymi — pokazują jak szybko i łatwo za pomocą klawiatury uzyskać dostęp do wielu różnych ekranów (wyświetlających różne dane)
 • KLAWIATURA — prosta, złożona z sześciu dużych przycisków
  • pozwala na wygodne, intuicyjne sterowanie miernikiem
 • ALARMY — sygnalizują przekroczenia zadanych wartości minimalnych i maksymalnych dla każdej sondy pomiarowej
 • PAMIĘĆ
  • zapisuje pojedyncze wyniki pomiarów (jednym klawiszem)
  • pojedynczy zapis w pamięci zawiera:
   • wyniki z obu sond pomiarowych wraz z numerami sond
   • czas zapisu (data, godzina)
   • etykietę (liczba, którą można ustawić dla każdego zapisu)
   • dodatkowe wielkości i parametry (np. temperaturę punktu rosy, powierzchnię przepływu, przepływ objętościowy)
  • rejestruje serie pomiarów (określoną liczbę zapisów w zadanych odstępach czasu)
 • OBLICZANIE FUNKCJI Z WARTOŚCI ZMIERZONYCH
  • np. przyrostu (odczyt wartości względnych), różnicy (pomiędzy wskazaniami dwu sond), temperatury punktu rosy, przepływu objętościowego (po wprowadzeniu powierzchni przepływu) itp.
  • możliwe jest zaprogramowanie funkcji dostosowanej do potrzeb użytkownika
 • USB — jest obsługiwane przez programy 'tybo_USB' lub 'LabVIEW'. Dostępne funkcje, to m.in.:
  • odczyt (na ekranie komputera):
   • wartości mierzonych (w czasie rzeczywistym)
   • parametrów podłączonych sond pomiarowych
   • zawartości pamięci miernika (i zapis do pliku)
  • ustawienia wartości alarmów z pozycji komputera
 • ZEGAR umożliwia umiejscowienie w czasie, zapisu do pamięci
 • BATERIA ZASILAJĄCA litowo-jonowa o dużej pojemności
  • umożliwia długi okres pracy miernika pomiędzy ładowaniami

 

 
 
 
 
Poleć stronę:Podziel się ze znajomymi|Facebook: www.facebook.com

projekt:   [silnik Quick.Cms]