Wymagana rozdzielczość ekranu min. 480px!
Ustaw Twój ekran w poziomie...
Zamknij ten komunikat<br>Akceptuję pliki cookies

PRODUCENT PRECYZYJNEJ APARATURY POMIAROWEJ

 
 
 
Aktualności
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wielkość tekstu: A A A
 

Mierniki TB-D

Mostki zrównoważone Mierniki ilorazu rezystancji                    TB-D


PRZEZNACZENIE

 • kontrolne pomiary nadajników potencjometrycznych
 • dokładne pomiary przekładni napięciowych dzielników rezystancyjnych

ZALETY

 • wysoka dokładność pomiaru
 • krótki czas pomiaru
 • wyraźny cyfrowy odczyt wartości mierzonej
 • pomiar w mostku zrównoważonym prądu stałego
 • bezpośrednie przetwarzanie ilorazu rezystancji na postać cyfrową
 • porównanie mierzonego ilorazu rezystancji z wzorcowym ilorazem czasów
 • duża stabilność wskazań – odporność na oddziaływanie zaburzeń (m.in. zmian temperatury i napięcia zasilającego)
 • niezawodność
 • prosta obsługa
 • małe gabaryty i masa
 • zasilanie z wielokrotnego ładowania baterii
 • wygodne opakowanie

TYPOWE MIEJSCA ZASTOSOWAŃ

 • kontrolne pomiary sprawdzające nadajniki potencjometryczne
 • zastępuje analogowe mostki wykorzystywane do sprawdzania nadajników potencjometrycznych (np. PE-11 stosowane w lotnictwie)
 • bezpośredni pomiar sygnału wyjściowego z przemysłowych nadajników potencjometrycznych
 • pomiar przekładni napięciowej dzielników rezystancyjnych (potencjometrów)
 • pomiar ilorazu rezystancji elementów indukcyjnych (cewek)

INFORMACJE OGÓLNE

Cyfrowy miernik ilorazu rezystancji TB-D-05 jest przeznaczony do dokładnych pomiarów przekładni napięciowych dzielników rezystancyjnych. Pomiar jest realizowany w analogowo-
-cyfrowym aktywnym mostku zrównoważonym™ i odbywa się podobnie jak w mostku zrównoważonym Wheatstone’a, który w analogowej technice pomiarowej stosowano do dokładnych pomiarów ilorazu rezystancji.

Pomiar ilorazu rezystancji w aktywnym mostku zrównoważonym™ polega na bezpośrednim porównaniu tego ilorazu z wzorcowym ilorazem czasów. Ta oryginalna właściwość
aktywnego mostka zrównoważonego™ umożliwia uzyskanie wyjątkowo wysokiej dokładności pomiaru, przewyższającej dokładność osiąganą w analogowych mostkach zrównoważonych.

Wysoką dokładność pomiaru uzyskano:

 • dzięki szczególnej właściwości aktywnego mostka zrównoważonego™o, który kompensuje nie tylko zakłócenia chwilowe, ale także zmiany długookresowe
 • dzięki szczególnej właściwości aktywnego mostka zrównoważonego™, w którym iloraz rezystancji jest porównywany z wzorcem w postaci ilorazu czasów

Niezawodność (a także dokładność) znacznie zwiększono eliminując elementy stykowe. Mierniki TB-D nie mają:

 • przełączników stosowanych w mostkach analogowych - równoważenie mostka przebiega automatycznie przez dostrojenie rezystancji aktywnych i przełączanie kluczem elektronicznym jednego rezystora
 • potencjometrów - kalibracja odbywa się cyfrowo, przez konfigurację układu programowalnego
 
 
 • Dane techniczne TB-D

  Typ miernika TB-D-05
  Przeznaczenie pomiar ilorazu rezystancji r/R (przekładni napięciowej dzielnika rezystancyjnego o wartości nominalnej R)
  Dopuszczalny zakres wartości R 500Ω < R < 1 MΩ
  Zakres pomiarowy 0,01 ... 100,00 %
  Dokładność ±0,01 %
  Rozdzielczość 0,01 %

Strony:

1

 
 
Poleć stronę:Podziel się ze znajomymi|Facebook: www.facebook.com

projekt:   [silnik Quick.Cms]