Wymagana rozdzielczość ekranu min. 480px!
Ustaw Twój ekran w poziomie...
Zamknij ten komunikat<br>Akceptuję pliki cookies

PRODUCENT PRECYZYJNEJ APARATURY POMIAROWEJ

 
 
 
Aktualności
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wielkość tekstu: A A A
 

Mostek zrównoważony bb-D do pomiaru ilorazu rezystancji

 

 

Mostek zrównoważony do pomiaru ilorazu rezystancji bb-D jest przeznaczony do współpracy z miernikiem TYBO BB-01.

Zawiera wbudowany przetwornik pomiarowy, który precyzyjnie mierzy iloraz dwóch rezystancji i wynik w postaci cyfrowej przesyła do miernika.

 
 
 
 

PRZEZNACZENIE

 • kontrolne pomiary nadajników potencjometrycznych
 • dokładne pomiary przekładni napięciowych dzielników rezystancyjnych

 ZALETY

 • wysoka dokładność pomiaru
 • krótki czas pomiaru
 • pomiar w mostku zrównoważonym prądu stałego
 • automatyczne równoważenie mostka
 • bezpośrednie przetwarzanie ilorazu rezystancji na postać cyfrową
 • porównanie mierzonego ilorazu rezystancji z wzorcowym ilorazem czasów
 • nie wymaga czynności regulacyjnych
 • duża stabilność wskazań – odporność na oddziaływanie zaburzeń
 • niezależność pomiaru od zmian temperatury otoczenia oraz zmian napięcia zasilającego
 • niezawodność
 • prosta obsługa

 TYPOWE MIEJSCA ZASTOSOWAŃ

 • kontrolne pomiary sprawdzające nadajniki potencjometryczne
 • zastępuje analogowe mostki wykorzystywane do sprawdzania nadajników potencjometrycznych (np. PE-11 stosowane w lotnictwie)
 • bezpośredni pomiar sygnału wyjściowego z przemysłowych nadajników potencjometrycznych
 • pomiar przekładni napięciowej dzielników rezystancyjnych (potencjometrów)
 • pomiar ilorazu rezystancji elementów indukcyjnych (cewek)

INFORMACJE OGÓLNE

Mostek zrównoważony do pomiaru ilorazu rezystancji bb-D jest przeznaczony do dokładnych pomiarów przekładni napięciowych dzielników rezystancyjnych. Pomiar jest realizowany w analogowo-cyfrowym aktywnym mostku zrównoważonym™ i odbywa się podobnie jak w mostku zrównoważonym Wheatstone’a, który w analogowej technice pomiarowej stosowano do dokładnych pomiarów ilorazu rezystancji. Dzielniki rezystancyjne (np. nadajniki potencjometryczne) mierzone w mostku bb-D są podłączane trójprzewodowo. Pomiar ilorazu rezystancji w aktywnym mostku zrównoważonym™ polega na bezpośrednim porównaniu tego ilorazu z wzorcowym ilorazem czasów. Ta oryginalna właściwość aktywnego mostka zrównoważonego™ umożliwia uzyskanie wyjątkowo wysokiej dokładności pomiaru, przewyższającej dokładność osiąganą w analogowych mostkach zrównoważonych.

Aktywne mostki zrównoważone™ (oryginalna technologia tybo®) zachowują wszystkie właściwości metrologiczne analogowych mostków zrównoważonych. Wyróżniają się tym, że mogą być stosowane w cyfrowej technice pomiarowej – wynik pomiaru jest w postaci cyfrowej oraz równoważą się automatycznie w prosty sposób. Są to mostki analogowo-cyfrowe. Analogowe mostki zrównoważone (Wheatstone’a, Thompsona) nie nadają się do stosowania w metrologii cyfrowej. Ponadto mostki analogowo-cyfrowe mają wiele korzystnych właściwości metrologicznych nieosiągalnych w mostkach analogowych.

Mostki do pomiaru ilorazu rezystancji bb-D wyróżniają się dużą dokładnością pomiaru oraz niezawodnością. Wysoką dokładność pomiaru uzyskano:

 • dzięki wykorzystaniu właściwości mostka zrównoważonego, który kompensuje nie tylko zakłócenia chwilowe, ale także zmiany długookresowe
 • dzięki szczególnej właściwości aktywnego mostka zrównoważonego, w którym iloraz rezystancji jest porównywany z wzorcem w postaci ilorazu czasów.

Niezawodność (a także dokładność) znacznie zwiększono eliminując elementy stykowe. Mostki bb-D nie mają:

 • przełączników stosowanych w mostkach analogowych – równoważenie mostka przebiega automatycznie przez dostrojenie rezystancji aktywnych i przełączanie kluczem elektronicznym jednego rezystora
 • potencjometrów – adjustacja odbywa się cyfrowo, przez konfigurację układu programowalnego
 

   

Strony:

1

 
 • Dane techniczne bb-D

  Typ przetwornika bb-D
  Przeznaczenie pomiar ilorazu rezystancji r/R (przekładni napięciowej dzielnika rezystancyjnego o wartości nominalnej R)
  Dopuszczalny zakres wartości R 500Ω < R < 1 MΩ
  Zakres pomiarowy 0,01 ... 100,00 %
  Dokładność ±0,01 %
  Rozdzielczość 0,01 %

Strony:

1

 
 
Poleć stronę:Podziel się ze znajomymi|Facebook: www.facebook.com

projekt:   [silnik Quick.Cms]