Wymagana rozdzielczość ekranu min. 480px!
Ustaw Twój ekran w poziomie...
Zamknij ten komunikat<br>Akceptuję pliki cookies

PRODUCENT PRECYZYJNEJ APARATURY POMIAROWEJ

 
 
 
Aktualności
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wielkość tekstu: A A A
 

PRODUKTY

 
 
 • Mikromanometry różnicowe

  Mikromanometry cyfrowe TB-PS są stosowane do pomiaru różnic ciśnień (nadciśnienia, podciśnienia) w zakresach od 200Pa do 70kPa z rozdzielczością do 0,1Pa. Wysoką, stabilną dokładność pomiaru uzyskuje się dzięki szczególnej właściwości zastosowanego mostka analogowo-cyfrowego, w którym wzorcem dla pomiaru (względnych zmian rezystancji tensometrów w czujniku ciśnienia) jest iloraz czasów.

  Mikromanometry TB-M-PS dodatkowo umożliwiają zapis do pamięci...

 • Termometry

  Termometry cyfrowe z serii TB-Pt100 z wymiennymi sondami pomiarowymi różnią się między sobą zakresami pomiarowymi i dokładnością pomiaru. Zależnie od zastosowania, do miernika TB-Pt100 dołącza się odpowiednią sondę pomiarową typu Pt100 ...

  Termometry TB-M-Pt100 dodatkowo umożliwiają zapis do pamięci...

  Oferowane (typowe) zestawy pomiarowe...

 • Higrometry, termo-higrometry

  Higrometry cyfrowe TB służą do pomiaru wilgotności względnej powietrza w zakresie 0-100%. Wskazują: wilgotność, temperaturę, w której wykonywany jest pomiar oraz temperaturę punktu rosy. Umożliwiają także zapis wyników pomiaru do pamięci (pojedynczo i rejestrację serii)...

 • Termo-anemometry

  Termo-anemometry cyfrowe TB-Pt100-AN z wymiennymi sondami pomiarowymi służą do pomiaru prędkości przepływu powietrza lub temperatury (różnych ciał: stałych, sypkich, cieczy, gazóww), zależnie od podłączonej (wymiennej) sondy pomiarowej...

 • Mostek zrównoważony prądu stałego

  Cyfrowy miernik ilorazu rezystancji TB-D-05 przeznaczony jest do precyzyjnych pomiarów przekładni napięciowych dzielników rezystancyjnych (nastaw nadajników potencjometrycznych). Pomiar ilorazu rezystancji w aktywnym mostku zrównoważonym™ polega na bezpośrednim porównaniu tego ilorazu z wzorcowym ilorazem czasów. Ta metoda pozwala mierzyć dokładniej niż w analogowych mostkach zrównoważonych...

 • Mierniki małych rezystancji

  Cyfrowe mierniki małych rezystancji serii TB-mR są przeznaczone do dokładnych pomiarów małych rezystancji w zakresie do 2000mΩ, z rozdzielczością 100µΩ lub 1mΩ. Pomiar jest realizowany w aktywnym mostku zrównoważonym™. Mierzona rezystancja jest podłączana czteroprzewodowo, podobnie jak w mostku zrównoważonym Thompsona, który w analogowej technice pomiarowej stosowano do dokładnych pomiarów małych rezystancji...

 • Miernik wielu różnych wielkości TYBO BB

  Miernik TYBO BB-01 zastępuje wszystkie mierniki TB - mierzy wszystkie wielkości, które można zmierzyć miernikami TB.

  Ponadto posiada wiele nowych funkcji i właściwości ...

Strony:

1

 
 
Poleć stronę:Podziel się ze znajomymi|Facebook: www.facebook.com

projekt:   [silnik Quick.Cms]